Zprávy z tisku:
Rok 2019

Březen   01.3.     Masterclass Konzervatoř Pardubice
             13.3.     Franz Schubert - Klavírní koncert "Pstruh", Rudolfinum
                          Dvořákova síň, 19,30 h
                          Účinkuje Kvarteto Martinů, Václav Mácha, Petr Ries
                          https:// www.ceskafilharmonie.cz/koncert/2447-v-macha-p-
                          ries-kvarteto-martinu/
       22.-24.3.     Mezinárodní soutěž F. Černého a J. Geissela v Holicích
                          (porotce)
             22.3.     Koncert porotců, 19,30 h, Max Bruch - Kol Nidrei
             26.3.     20 let Epoque quartetu". Spoluučinkování , Velký sál
                          Lucerny, 20,00 h
                          https//www.epoquequartet.com/event/ epoque-quartet-20-let/
Duben    17.4.     Czech Philharmonic JazzBand, Kulturní dům v Říčanech,19,30 h
Květen   19.5.     Pražské jaro, Koncert s Pražským filharmonickým sborem,
                          Kostel Sv. Šimona a Judy, 20,00 h
                          https//festival.cz/koncert/prazsky-filharmonicky-sbor-15/
            25.5.      Pražské jaro, Phill-Harmonia Octet, Kostel sv. Anny-Pražská
                          křižovatka, 20,00 h
                          https://festival.cz/koncert/pillharmonia-octet-prague/
Červen   06.6.      Franz Schubert - Klavírní kvintet "Pstruh", Haas quartet, Boris
                          Giltburg, Patr Ries
                          (místo a čas budou upřesněny)
            17.6.      Česká Sinfonietta, Radek Baborák, Praha, 19,30 h
            23.6.      Czech Philharmonic JazzBand, Koncert pro Čs. spořitelnu,
                          Výstaviště Praha 7 
WYSIWYG Web Builder