Zprávy z tisku:
Rok 2018
     
       
Leden
 
20.01.
Concert Classic Awards, předání cen
Ministerstva kultury Obecní dům v Praze
Duben
 
28.04.
Recitál v Ondřejově, KPH, 19,30 h
Červen
 
17.06.
Haydn enesemble, Kostel Sv. Klimenta,
Praha, 19,00 h
Červenec
 
06.07.
Festivalový orchestr Smetanovy Litomyšle,
Radek Baborák, 19,00 h
   
12.07.
Recitál, Smetanův dům v Litomyšli, 19,30 h
       
     
Mimo  uvedené   koncerty  se  na Vás 
budu těšit na podiu  České filharmonie v
Rudolfinu (cca tři koncerty týdně)  nebo  na
tuzemských        nebo zahraničních zájezdech
WYSIWYG Web Builder